<BOOM!GROUP - MANAGEMENT ARTYSTYCZNY: Management Artystyczny, Reklama, Produkcja Filmowa, Projekty Audiowizualne, Strategie Marketingowe, PR, Promocja, Branding,
Management artystyczny

Boom!Group zajmuje się promocją artystów i produkcją muzyczną, filmową oraz teatralną w Polsce i za granicą.

Do tej pory wyprodukowaliśmy i wypromowaliśmy występy artystyczne w takich krajach, jak: Polska, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Słowacja, Anglia, Rumunia, Ukraina, Szkocja, Irlandia, Chorwacja, Czechy, Francja, Włochy, Austria, Białoruś, Ukraina, Łotwa, Izrael, Korea, Australia, Hong Kong, Stany Zjednoczone, Indie, Rosja, współpracując przy tym z mediami o zasięgu lokalnym, krajowym i europejskim.

Wśród wyprodukowanych przez nas wydarzeń znajdowały się m.in.

  • występy na największym na świecie festiwalu teatralnym w Edynburgu,
  • występ polskiej reprezentantki, Lidii Kopani, na konkursie EUROWIZJA 2009 w Moskwie.
  • koncerty i występy artystyczne na festiwalach w Polsce i za granicą
© 2010 A BOOM!GROUP Odyssey, Design by Koker Szpaner
Wersja polska
English version
O firmie
Reklama i PR
Produkcja filmowa
Projekty audiowizualne
Kontakt