Projekty audiowizualne

Świadczymy usługi w wizualizacji artystycznej i komercyjnej, umożliwiającej ekspozycję danego elementu (logo) np. na ścianie budynku, suficie, schodach itp.

Proponujemy nastepujące formy wizualizacji znaków graficznych Firmy bądź innych wybranych elementów:

  • statyczna ekspozycja logo bądź innych elementów
  • animacja logo bądź innych elementów
  • interaktywna instalacja z logotypami bądź innymi elementami
    (animacja reaguje na ruch w miejscu projekcji - np. na przechodzących ludzi, wytwarzając dźwięk i zmieniając obraz)
  • projekcje laserowe
© 2010 A BOOM!GROUP Odyssey, Design by Koker Szpaner
Wersja polska
English version
O firmie
Reklama i PR
Produkcja filmowa
Management artystyczny
Kontakt